Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529)

-
Toezegging T02375 - Voortgangsrapportage elektronische gegevensuitwisseling zorg

Brief van de minister voor Medische zorg en Sport van 20 december 2018 met tweede voortgangsrapportage Wet cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (27529, H)

De commissie neemt de brief van 20 december 2018 voor kennisgeving aan; toezegging T02375 blijft in afwachting van de volgende voortgangsrapportage als deels voldaan geregistreerd staan (status wordt 1 januari 2020). De commissie besluit schriftelijk te reageren op het voorstel van de minister voor een gedachtewisseling over het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS). Een conceptbrief zal aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer