Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)

-
34874

Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer