Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 januari 2019
1. 34807

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 12 februari 2019.

2. 30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie stelt voor een derde termijn over het wetsvoorstel te houden op 5 maart 2019. Zij vraagt de plenaire vergadering om verlof hiervoor.

3. 34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de opties voor voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel wordt aangehouden tot 29 januari 2019.

4. 34775 VII, H

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2019 inzake Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur (34775 VII, H) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman