Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 januari 2019
1.
T02633

Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de op 18 december 2018 ontvangen brieven inzake de financiële sector is geleverd door de leden van de fractie van D66 (Prast). Een conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd, waarna fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

2.
T02511

Toezegging Rapport CPB aanbieden over belastingdruk eenverdieners en alleenstaanden (34.775/34.700)

De commissie besluit toezegging T02511 als voldaan te beschouwen. De commissie stemt in met het voorstel om de nieuwe toezeggingen van de staatssecretaris bij het debat over het pakket Belastingplan 2019 van 11 december 2018 te registreren als nieuwe toezeggingen.

3.
Rondvraag

Op voorstel van de heer Rinnooy Kan (D66) besluit de commissie de WRR uit te nodigen voor een toelichting op het recent verschenen rapport “Geld en Schuld. De publieke rol van banken”.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren