Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000) (T02633)

-
T02633

Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de op 18 december 2018 ontvangen brieven inzake de financiële sector is geleverd door de leden van de fractie van D66 (Prast). Een conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd, waarna fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren