Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218 / WCO I

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overleg met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk; Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 januari 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren