Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Computercriminaliteit III (34.372)

-
34372, M

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk; Computercriminaliteit III

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 17 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren