Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

-
T02612

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging (34.775 VI)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Gerkens), naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 19 december 2018. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie besluit tevens de brief van de minister voor Rechtsbescherming te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren