Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 januari 2019
1.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg over alle correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel wordt geleverd op 19 februari 2019.

2.
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 12 februari 2019 plenair te behandelen.

3.
32847 / Toezeggingen T02280 en T02580

Integrale visie op de woningmarkt

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 januari 2019 inzake beantwoording Kamervragen Staat van de Woningmarkt 2018 (32847, O) besluit de commissie op 19 februari 2019 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Toezegging T02280 blijft op 'deels voldaan' staan, toezegging T02580 blijft open staan.

4.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie stelt voor de derde termijn over het wetsvoorstel op 26 maart 2019 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman