Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage (34.652)

- 32847 / Toezeggingen T02280 en T02580

Integrale visie op de woningmarkt

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 januari 2019 inzake beantwoording Kamervragen Staat van de Woningmarkt 2018 (32847, O) besluit de commissie op 19 februari 2019 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Toezegging T02280 blijft op 'deels voldaan' staan, toezegging T02580 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman