Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

-
Toezegging T02665 - Operationalisering LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

Brief van de minister van LNV van 22 januari 2019 (EK 35.000 XIV, F)

Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor schriftelijk overleg. De commissie besluit de conceptbrief op 5 februari 2019 ter vaststelling te agenderen.

Voorts besluit de commissie de status van de toezegging T02665 te handhaven op openstaand.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer