Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
Invest-NL

Afschrift van brief van 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer over toezeggingen en opvolging moties Invest-NL (28165, Q)

De commissie besluit op 12 februari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer