Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 29 januari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
T02514

Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700)

De commissies besluiten de brief d.d. 15 januari 2019 (EK 34.036, O) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02514 als voldaan te beschouwen. De commissies besluiten voorts ter zake een brief te zenden aan de minister van SZW. De conceptbrief zal in een volgende commissievergadering worden besproken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren