Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 29 januari 2019
1.
33506, Y - Communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 21 december 2018 met nieuwe versie communicatieplan actief donorregistratiesysteem (33506, Y)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SGP (Van Dijk) en (mogelijk) PVV (Van Kesteren; uiterlijk 5 februari 2019). De conceptbrief wordt per e-mail onder de leden van de commissie verspreid.

2.
25424, K - Vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

Brief van de staatssecretaris van VWS 19 december 2018 (25424, K)

De commissie neemt de brief van 19 december jl. voor kennisgeving aan.

3.
Derde overall rapportage sociaal domein

Brief van de minister van BZK van 6 december 2018 ( 34477, A)

De vragen over de derde overall rapportage sociaal domein zullen worden gesteld namens de fracties van SP, GroenLinks en PvdA. De brief wordt aldus vastgesteld.

4.
Evaluatie Jeugdwet

Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de door de PvdA-fractie gestelde vragen over de Evaluatie van de Jeugdwet. De brief wordt aldus vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer