Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 februari 2019
1.
E170031

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Commissiemededeling en verordening inzake Buitenlandse directe investeringen in de EU

De commissie besluit de brief van 28 januari jongstleden met de antwoorden van de regering op de nadere schriftelijke vragen voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk