Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)

-
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

De commissie stelt voor het wetsvoorstel op 5 maart 2019 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman