Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

-
Toezegging T02665 - Operationalisering LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

Brief van de minister van LNV van 22 januari 2019 (EK 35000 XIV, F)

De commissie stelt de conceptbrief met inbreng van het lid Reuten (SP) vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer