Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren