Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst pensioenstelsel (32.043)

-
Rondvraag

Het lid Kok (PVV) informeert naar de Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel; deze zal na ontvangst door de Eerste Kamer ter bespreking geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren