Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
Mededelingen en informatie

Voorzitter en College van Senioren zijn akkoord met het uitstel van de hervatting van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34325), met inachtneming van het advies van de commissie over de hervatting van de plenaire behandeling (namelijk één maand na publicatie van de evaluatie van de Participatiewet).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren