Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie stelt voor op 12 maart 2019 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Een voorstel hiertoe - op basis van suggesties van de leden - zal op 19 februari 2019 ter bespreking geagendeerd worden.
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren