Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- 33168

Brief van de minister van VWS van 4 februari 2019 naar aanleiding van de brief van 21 december 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33168, M)

De commissie is van mening met de brief voldoende geïnformeerd te zijn en neemt de brief voor kennisgeving aan. Dit besluit zal onder de aandacht van de SP-fractie worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer