Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 februari 2019
1.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 5 maart 2019.

2.
Toezegging T02462

Toezegging Invoeringsdatum (34.453)

De commissie besluit de toezegging af te voeren.

3.
32847 / Toezeggingen T02280 en T02580

Integrale visie op de woningmarkt

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en Bikker (ChristenUnie).

4.
Rondvraag

Het lid van Hattem (PVV) vraagt naar de nakoming van toezegging T02614 door de minister van BZK (informeren over het moment van inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding). De staf geeft aan dat deze toezegging wordt meegenomen in het komende toezeggingenrappel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman