Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
Rondvraag

Het lid van Hattem (PVV) vraagt naar de nakoming van toezegging T02614 door de minister van BZK (informeren over het moment van inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding). De staf geeft aan dat deze toezegging wordt meegenomen in het komende toezeggingenrappel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman