Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden tot 5 maart 2019.

-
Toezegging T02462

Toezegging Invoeringsdatum (34.453)

De commissie besluit de toezegging af te voeren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman