Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 februari 2019
1.
34853 (R2096)

Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34959

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
T02618, T02629 en T02632

Brief van de minister van Financiën naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie neemt kennis van de brief van 12 februari 2019 (34808, K) en beschouwt toezegging T02618 en toezegging T02632 daarmee als voldaan; toezegging T02629 wordt aangemerkt als deels voldaan. De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief; inbreng hiervoor wordt geleverd door de CDA-fractie (Van Kesteren).

4.
21501-07, AD

Verslag van een schriftelijk overleg over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van Financiën van 6 februari 2019 in reactie op de brief van de commissie van 10 januari jl. (21501-07, AD) wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast). De fractie van de SP sluit zich hierbij aan. De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie, zodat fracties de gelegenheid hebben zich desgewenst aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren