Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het breed evalueren van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808) (T02629)

- T02618, T02629 en T02632

Brief van de minister van Financiën naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie neemt kennis van de brief van 12 februari 2019 (34808, K) en beschouwt toezegging T02618 en toezegging T02632 daarmee als voldaan; toezegging T02629 wordt aangemerkt als deels voldaan. De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief; inbreng hiervoor wordt geleverd door de CDA-fractie (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren