Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 februari 2019
1. 35041

Verbetering werking Schadefonds Geweldsmisdrijven en uitbreiding taakuitoefening tot Caribisch Nederland

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 34608

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 5 maart 2019.

3. T02612

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging (34.775 VI)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. De brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 13 februari 2019, is betrokken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat die heden plaats heeft gevonden.

4. E180033

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma Justitie

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 15 februari 2019, voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren