Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

-
T02612

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging (34.775 VI)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen. De brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 13 februari 2019, is betrokken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat die heden plaats heeft gevonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren