Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 februari 2019
1.
T02324

Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

Leden van de fracties van ChristenUnie en SGP leveren gezamenlijk inbreng. De conceptbrief zal nog circuleren in de commissie.

2.
T01220

Toezegging Koninklijk Besluit vervallen rijkswet financieel toezicht zal voorgehangen worden bij de Eerste Kamer (32.026 (R1888))

De commissie besluit toezegging T01220 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019.

3.
T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie besluit de brief (EK 31.568, G) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit voorts om toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019.

4.
35000 IV

Verslagen werkbezoeken Caribisch deel van het Koninkrijk

De commissie besluit de brieven (EK 35.000 IV, G en EK 35.000 IV, H) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie zal voorts de uitvoering van het samenwerkingsconvenant Groeistrategie Curaçao met belangstelling volgen.

5.
Brief openbaar lichaam Saba inzake werkbezoek

De commissie neemt kennis van de brief van het openbaar lichaam Saba d.d. 4 februari 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman