Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 februari 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Rondvraag

De leden van de SP-fractie (Don) verzoeken de staf bij het ministerie van SZW de stand van zaken inzake toezegging T02581 (indicatoren kinderarmoede) te rappelleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren