Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 5 maart 2019
1.
Brief EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP.

2.
Brief regering inzake Voortzetting plenaire behandeling initiatiefvoorstel Kuiken – planning evaluaties

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zoals gepland voort te zetten op dinsdag 23 april 2019, hetgeen per brief zal worden gemeld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de initiatiefneemster.

3.
Interparlementaire conferentie GBVB/GVDB 6-8 maart in Boekarest

De commissie neemt kennis van het programma van de conferentie. De leden Vlietstra (PvdA) en Schaap (VVD) zullen in de eerstvolgende vergadering een mondelinge terugkoppeling verzorgen.

4.
Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - Joint Committee Meetings (DSC, ESC, PC)

De leden Van Kappen (VVD), Knip (VVD) en Martens (CDA) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de Joint Committee Meetings (DSC, ESC, PC) van de NAVO Parlementaire Assemblee in Brussel.

5.
Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee - Winter Meeting

De leden Van Kappen (VVD) en Overbeek (SP) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de Winter Meeting van de OVSE Parlementaire Assemblee in Wenen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk