Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
Brief regering inzake Voortzetting plenaire behandeling initiatiefvoorstel Kuiken – planning evaluaties

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de plenaire behandeling van het wetsvoorstel zoals gepland voort te zetten op dinsdag 23 april 2019, hetgeen per brief zal worden gemeld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de initiatiefneemster.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk