Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 maart 2019
1.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), PvdA (Fiers) en GroenLinks (Lintmeijer). De fractie van de ChristenUnie sluit zich bij de inbreng van de CDA-fractie aan.

2.
Evaluatie herziene Woningwet / toezeggingen T02074 en T02278

Toezegging Gemeentelijke woonvisies (32.769 / 33.966); Toezegging Wijziging inkomensgrens melden (34.373)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake de evaluatie van de herziene Woningwet (32769 / 33966, S) aan te houden tot 19 maart 2019. Zij beschouwt de toezeggingen T02074 en T02278 als voldaan.

3.
Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer (31142, C) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
34902, F / toezegging T02692

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord; Toezegging Openbaarheid verslagen klimaattafels (34.902)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 februari 2019 inzake reactie op motie openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord (34902, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02692 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman