Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
Evaluatie herziene Woningwet / toezeggingen T02074 en T02278

Toezegging Gemeentelijke woonvisies (32.769 / 33.966); Toezegging Wijziging inkomensgrens melden (34.373)

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake de evaluatie van de herziene Woningwet (32769 / 33966, S) aan te houden tot 19 maart 2019. Zij beschouwt de toezeggingen T02074 en T02278 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman