Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), PvdA (Fiers) en GroenLinks (Lintmeijer). De fractie van de ChristenUnie sluit zich bij de inbreng van de CDA-fractie aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman