Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
WRR-rapport "Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid"

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid" (EK 34.775, AQ) besluiten de commissies de WRR uit te nodigen voor een gesprek. Zodra bekend is of de WRR beschikbaar is, wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd om te bezien of fracties ook nadere schriftelijke vragen aan de minister willen stellen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman