Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

-
T02618, T02629 en T02632

Brief van de minister van Financiën naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit de voorgelegde conceptbrief vast te stellen als commissiebrief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren