Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier JBZ-Raad (32.317)

-
32317, JS - verslag informele JBZ-Raad

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest; JBZ-Raad

De commissie besluit het verslag van de informele JBZ-Raad (EK 32.317, JS) voor wat betreft de onderwerpen die de commissies raken voor kennisgeving aan te nemen.

-
32317, JT - geannoteerde agenda JBZ-Raad

Brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te Brussel; JBZ-Raad

De commissie besluit de aangevulde geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad (EK 32.317, JU) voor wat betreft de onderwerpen die deze commissie raken voor kennisgeving aan te nemen. De annotatie inzake het agendapunt "Hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en hervestiging" zal desgewenst worden betrokken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V d.d. 2 april 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren