Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 maart 2019
1.
34608

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

De commissie besluit een wegens ziekte afwezige woordvoerder nog in de gelegenheid te stellen uiterlijk 12 maart 2019 kenbaar te maken of er behoefte bestaat aan schriftelijke behandeling, met een inbrengdatum op 26 maart 2019. Mocht er geen behoefte zijn aan schriftelijke behandeling dan zal op 12 maart 2019 blanco eindverslag worden opgesteld teneinde het wetsvoorstel op 19 maart 2019 af te doen als hamerstuk.

2.
34984

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 19 maart 2019.

3.
34558

Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

De commissie bevestigt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 12 maart 2019.

4.
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

De commissie besluit de brief van 15 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T02558 als voldaan aan te merken.

5.
T00501, T00508 en T02694

Afgeschermde getuigen

De commissie besluit de brief van 21 februari 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezeggingen T00501, T00508 en T02694 als voldaan aan te merken.

6.
Rondvraag

Een aantal leden geeft aan terug te willen komen op het debat over de staat van de rechtstaat. De commissie besluit de nabeschouwing van dit debat in een volgende commissievergadering te agenderen.

Op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) besluit de commissie een brief te sturen naar de minister van J&V met het verzoek om de stand van zaken en de planning inzake de wijziging van het wetboek van strafvordering naar de Kamer te sturen. De commissiestaf zal een conceptbrief opstellen en deze per e-mail aan de leden van de commissie voorleggen.

Op verzoek van het lid Vlietstra (PvdA) besluit de commissie het voorbereidend onderzoek van Wet experiment gesloten coffeeshopketen van 12 maart 2019 aan te houden tot 19 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren