Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02558

Toezegging Onderzoek weigerende observandi (32.398)

De commissie besluit de brief van 15 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T02558 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren