Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34.608)

-
34608

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

De commissie besluit een wegens ziekte afwezige woordvoerder nog in de gelegenheid te stellen uiterlijk 12 maart 2019 kenbaar te maken of er behoefte bestaat aan schriftelijke behandeling, met een inbrengdatum op 26 maart 2019. Mocht er geen behoefte zijn aan schriftelijke behandeling dan zal op 12 maart 2019 blanco eindverslag worden opgesteld teneinde het wetsvoorstel op 19 maart 2019 af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren