Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
Rondvraag

Een aantal leden geeft aan terug te willen komen op het debat over de staat van de rechtstaat. De commissie besluit de nabeschouwing van dit debat in een volgende commissievergadering te agenderen.

Op verzoek van het lid Strik (GroenLinks) besluit de commissie een brief te sturen naar de minister van J&V met het verzoek om de stand van zaken en de planning inzake de wijziging van het wetboek van strafvordering naar de Kamer te sturen. De commissiestaf zal een conceptbrief opstellen en deze per e-mail aan de leden van de commissie voorleggen.

Op verzoek van het lid Vlietstra (PvdA) besluit de commissie het voorbereidend onderzoek van Wet experiment gesloten coffeeshopketen van 12 maart 2019 aan te houden tot 19 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren