Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN) van 12 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
34036, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over politieke en bestuurlijke stappen van het kabinet ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissies besluiten de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën van 5 maart 2019, inzake de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt voor kennisgeving aan te nemen.

-
Notitie vermogensdefinitie

De commissies stemmen in met het voorstel om de regering en de planbureaus te verzoeken om bij toekomstige jaarlijkse en periodieke berekeningen en rapporten en trendrapportages gebruik te maken van twee vermogensdefinities: het "vermogen zonder pensioen" zoals veelal in internationale vergelijkingen gehanteerd en het "vermogen met pensioen".


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren