Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg (33.980)

- Toezeggingen T02675 (Beraad wetsvoorstel) en T02676 (Dossiercontrole)

Brief inzake vervolg wetsvoorstel Wijziging Wmg i.v.m. het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg (33980, H)

De commissie besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren om de minister voor Medische Zorg en Sport schriftelijk te verzoeken om zijn standpunten op de toegezegde onderdelen zo spoedig mogelijk met de Kamer te delen in verband met de voortzetting van de plenaire behandeling, met dien verstande dat wordt geadviseerd de voortzetting van de plenaire behandeling uiterlijk eind mei 2019 in te plannen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer