Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769 / 33966, S

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019 inzake de evaluatie van de herziene Woningwet (32769/33966, S) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman