Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) vraagt naar de inwerking van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349). De staf geeft aan dat de relevante toezegging (T02614) in het laatste toezeggingenrappel is meegenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman