Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34.864)

-
Integrale Adviescommissie Omgevingswet

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2019 in reactie op brief van 22 januari 2019 (verslag schriftelijk overleg 33118, AT)

De commissie besluit de Integrale Adviescommissie Omgevingswet uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek van een uur op 2 april 2019. Op 26 maart 2019 wordt de inventarisatie van onderwerpen voor dit gesprek geagendeerd.

De commissie besluit tevens de minister van BZK te verzoeken om een overzicht van activiteiten die nog moeten plaatsvinden tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) te houden op 28 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer