Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 maart 2019
1.
34877, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake de tweede voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie ziet op dit moment af van het stellen van nadere vragen naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK (EK 34.877, G).

2.
33.845, X / 33

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK in reactie op de afsprakenlijst van het IPKO van januari 2019 te Sint Maarten op dit moment voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman