Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)

-
34877, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake de tweede voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De commissie ziet op dit moment af van het stellen van nadere vragen naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK (EK 34.877, G).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman